Automatizačné audity FREE

Automatizačné audity FREE

Automatizačné audity "FREE"
(Factory Relevant Engineering Evaluation)

Príklady výstupov u našich zákazníkov boli:

 • Mapovanie manuálných úloh
 • Mapovanie logistických trás
 • Označenie úzkých miest vo výrobe
 • Označenie pracovísk s potenciálom úspory práce
 • Vytipovanie miest s neúmernou spotrebou energie
 • Vyčíslenie možnej úspory
 • Základný popis alebo koncept riešenia

Ide o službu v cenovej kategórii ZDARMA

 

Pracujeme pre tieto odvetvia:

 • Výroba elektrických komponentov
 • Výroba ložísk
 • Výroba pohonných systémov
 • Výroba interiérových panelov
 • Výroba stavebných komponentov
 • Výroba papiera - prevíjacia technika
 • Knihovníctvo - automatické skennery
 • Gumárenstvo - testovacie stroje
 • Výroba rúšok
 • Výroba medicínských roztokov
 • Pekárenstvo
 • Lahôdky

Prečo priemyselná automatizácia?

 

Zvýšená produktivita

Priemyslová automatizácia umožňuje spoločnosti prevádzkovať výrobu 24 hodín denne 7 dní v týždni a 365 dní v roku. To vedie k výraznému zlepšeniu produktivity spoločnosti.

 

Zníženie výrobných nákladov

Rýchla návratnosť investícií (ROI) prevažuje nad počiatočnými nákladmi na inštaláciu

 

Zlepšená kvalita a spolahlivosť

Automatizácia je presná a opakovateľná. Zabezpečuje, aby bol výrobok vyrobený vždy s rovnakými parametrami.

 

Vyššia bezpečnosť

Roboti nahrádzajú ľudí v potencionálne nebezpečných pracovných prostrediach.

 

Vysoká presnosť informácií

Pridaním automatického ukladania údajov môžete umožniť zhromažďovaniu kľúčových informácií o výrobe, zlepšiť presnosť údajov a priviesť Vašu firmu bližšie k INDUSTRY 4.0.

 

Robotický systém môže vykonávať úlohy nad rámec ľudských schopností

Chcem sa dozvedieť viac

Chcete sa dozvedieť viac o našich službách, alebo sa stať členom nášho tímu NT?